Aangiftes

Falcon Accountants is u graag van dienst bij het verzorgen van de aangiften voor de:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonbelasting
  • Dividendbelasting
  • Erfbelasting
  • Schenkbelasting
  • Fiscale toeslagen

Deskundigheid en Advies

Vrijwel dagelijks vinden er ontwikkelingen plaats op fiscaal gebied. Wij zijn op de hoogte van de laatste wijzigingen in het belastingrecht en kunnen u daardoor adequaat adviseren en behulpzaam zijn bij het opstellen en indienen van de aangiften. Vanuit onze deskundigheid streven wij naar de voor u optimale situatie, uiteraard binnen de grenzen van de regelgeving. U kunt hierdoor niet alleen tijd en inspanning, maar ook belasting besparen.

Werkwijze

Na aanlevering van de benodigde stukken, of op basis van de reeds door ons samengestelde jaarrekening, bereiden wij de belastingaangifte voor. We kijken daarbij uiteraard naar de optimale situatie voor u. Vaak signaleren wij aan de hand van de aangifte adviespunten. In overleg met een van onze Accountants of Fiscaal Adviseurs kunt u vervolgens bekijken op welke wijze deze adviezen in uw organisatie doorgevoerd kunnen worden. Bij de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting ontvangt u van ons eerst een conceptaangifte. Nadat u akkoord gaat, verzenden wij de aangifte elektronisch naar de belastingdienst. Bij de aangiften loonbelasting en omzetbelasting bereiden wij voor u de aangifte voor en sturen deze vervolgens op basis van een doorlopende machtiging voor u door naar de belastingdienst.