Accountantscontrole

Soms is het gewenst vanuit de belanghebbenden bij de jaarrekening, of is het vanuit wet- en regelgeving verplicht,  dat de jaarrekening van uw organisatie wordt gecontroleerd en voorzien van een accountantsverklaring. Ook kan het zijn dat er een accountantsverklaring nodig is bij bepaalde aanvragen van vergunningen of subsidies. Bij Falcon Accountants zijn twee Register Accountants werkzaam die beiden bevoegd zijn dergelijke verklaringen af te geven. Uiteraard dienen er alvorens een dergelijke verklaring kan worden afgegeven controle werkzaamheden plaats te vinden die een zogenaamde deugdelijke grondslag vormen voor de door de accountant af te geven accountantsverklaring.

 

Wilt u uw jaarrekening laten voorzien van een accountantsverklaring of heeft u een andere accountantsverklaring nodig, neem dan contact op met Roald Hamer of Cees Meenhorst, beiden werkzaam als register accountant bij Falcon Accountants.