Echtscheiding voor ondernemers

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven. Wanneer één van beide partners ondernemer is, of wanneer beide partners ondernemer zijn, wordt het meestal een complexe gebeurtenis. Een gebeurtenis waarbij veel aandacht nodig is om ieders belangen zo goed als mogelijk te beschermen.

 

Daar waar wij als accountant in andere opdrachten vaak onpartijdig moeten opereren, is het bij echtscheidingszaken meestal één van de partijen die onze hulp inroept! Wij zullen dan deze partner vertegenwoordigen en uiteraard ook helder communiceren welke rol wij spelen!

 

Dat kan de partner zijn die ondernemer is maar het kan ook heel goed de partner van de ondernemer zijn die een second opinion wil op de gemaakte waardering van de onderneming!

 

Belangrijke zaken waarbij bij een echtscheiding aan kan worden gedacht en waar wij als accountant bij kunnen helpen zijn:

 

-Waardebepaling van de onderneming of de aandelen in een onderneming;

-De verdeling van het huwelijks vermogen;

-De afwikkeling van de eventuele huwelijkse voorwaarden;

-Het maken van afspraken over de verdeling (van de lasten) van de eigen woning;

-Het maken van afspraken over het pensioen en de verdeling daarvan;

 

Op juridisch vlak werken we waar nodig en/of gewenst nauw samen met Den Besten Advocaten. Gezamenlijk kunnen wij u op alle vlakken van dienst zijn!

Waarde van de onderneming

De accountant is van origine deskundig op het gebied van waardebepalingen van ondernemingen. Bij een echtscheiding kan dit van belang zijn omdat bijvoorbeeld beide partners aanspraak maken c.q. recht hebben op een deel van de waarde van de onderneming. In het proces van de verdeling dient dan overeenstemming te bestaan over deze waarde! Beide partners zullen zich zelfstandig een oordeel moeten vormen over de waarde van een onderneming en een accountant kan daarbij helpen.

Verdeling van pensioenen

In Nederland is bij wet geregeld hoe er moet worden omgegaan met het verdelen van pensioenen. Ook kan het zijn dat er in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant afspraken over een eventuele verdeling zijn gemaakt. Allemaal zaken om rekening mee te houden en wanneer er sprake is van een zogenaamd pensioen in eigen beheer (het pensioen is ondergebracht in de eigen BV van één van de partners) wordt het over het nog complexer!

Huwelijksvermogen

Het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde vermogen zal bij een echtscheiding verdeeld moeten worden. Hierbij kunnen zaken als huwelijkse voorwaarden een rol spelen. Als accountant kunnen wij u van dienst zijn bij het in kaart brengen van het vermogen alsmede van het opstellen van het verdeel plan

Second opinions